support Hỗ trợ trực tuyến
support Tìm kiếm
support Chúng tôi trên facebook
support Video nông nghiệp
support Quảng cáo

PHÂN HỖN HỢP BÓN RỄ

Giá: Liên hệ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

loại cây kg/1000m3 lượng nước Thời gian Cách tưới Ghi chú
Cây ngắn ngày(Hoa rau ăn lá…)(các loại củ, quả) 1kg(2-5kg) 300 - 500lit - 600 - 1000 it 7-10 ngày/lần hoà tan tưới,phun thường xuyên hiệu quả cao,chi phí thấp khi pha loãng vào nước phun,tưới thường xuyên.Tưới khi trời râm mát,hạn chế nắng nóng,tránh phun vào thời kỳ nở rộ.
cây lâu năm các loại cây có múi,cây ăn trái 8-10kg 800-1000lit 20-30 ngày/lần tưới gốc tán cây
Cây trồng nhà lưới 1-3kg 1000 lit 15 ngày /lần tưới nhỏ giọt
cây công nghiệp( tiêu,điều,café) 4-6kg 400-600lit 20-30 ngày/lần tưới gốc tưới tán