support Hỗ trợ trực tuyến
support Tìm kiếm
support Chúng tôi trên facebook
support Video nông nghiệp
support Quảng cáo

phân dai cây ăn trái dài ngày

Giá: Liên hệ
hướng dẫn sử dụng
công dụng:
tăng sinh trưởng  phát triển kích ra hoa,giữ hoa bền lâu tăng tỷ lệ đậu ủa trái.Phục hồi ngay lập tức kịp thời tình trạng cây suy.Giup cây khoẻ chống chịu phèn,mặn ,sâu bệnh,úng ngập,hạn hán và sương giá.
tăng năng suất chất lượng nông sản và tăng lợi nhuận.