support Hỗ trợ trực tuyến
support Tìm kiếm
support Chúng tôi trên facebook
support Video nông nghiệp
support Quảng cáo

PHÂN DAI -bón rễ

Giá: Liên hệ

Hướng dẫn sử dụng:

Loại cây Đơn vị Lượng nước Thời gian Cách tưới Ghi chú
Cây ngắn ngày(Hoa rau ăn lá…)(các loại củ, quả) 1kg(2-4kg) 200 - 500lit 7-10 ngày/lần hoà tan tưới,phun thường xuyên hiệu quả cao,chi phí thấp khi pha loãng vào nước phun,tưới thường xuyên.Tưới khi trời râm mát,hạn chế nắng nóng,tránh phun vào thời kỳ nở rộ.
cây lâu năm các loại cây có múi,cây ăn trái 4-6kg 300-500lti 30 ngày/lần tưới gốc tán cây
Cây trồng nhà lưới 100-300gr 100 lit 15 ngày /lần tưới nhỏ giọt
cây công nghiệp( tiêu,điều,café) 4-6kg 400-600lit 30 ngày/lần phun tưới